Anmälan till Eriksberg boat show 2023

Anmälan till Eriksberg Boat Show
14-16 April 2023
Betalningsvillkor

Mässplatsen betalas i förskott enligt faktura från Eriksbergs Boat Show och enligt följande:
50% av mässkostnaden vid beställningen med 15 dagar netto. 50% resterande belopp 15 december med 15 dagar netto. En grundavgift på 2 500:- per utställare utgår. Se även under Allmänna villkor

Fyll i online (4 steg)
Step 1 of 4

BÅTINFORMATION FÖR BRYGGPLATSER

Motorbåt: Placering akter mot flytbrygga
** Med tanke på bron i dockan. Landplatser på förfrågan.


Segelbåt: Placering akter mot fast kaj ”1:a Parkett”
Höjd från vattenytan vid normalvattenståndet är ca 1,40m. Pris/st 3 300:-